(C)2011 kyds
 
           KENTARO YOSHIDA DESIGN STUDIO inc.

           NEWS
           PROJECT
           ABOUT US
           CONTACT US                                                                                                  
TORAFUKU Abeno HARUKAS
                                                                                                   999.9 Yokohama Takashimaya
                                                                                                   KASAIRO Yokohama LUMINE
                                                                                                   solamachi SKY TREE
                                                                                                   KIRIN FROZENGARDEN Nagoya
                                                                                                   KIRIN FROZENGARDEN Fukuoka
                                                                                                   TORAFUKU Marunouchi
                                                                                                   999.9 Nagoya Takashimaya
                                                                                                   TORAFUKU Yokohama JOINUS
                                                                                                   KASAIRO Shinjyuku LIMUNE
                                                                                                   999.9 Ginza Namiki dori
                                                                                                   RAKUZAN Ginza
                                                                                                   IKOI Ginza
                                                                                                   Mitsukoshi Ginza
                                                                                                   SHISAI Prince Hotel New Furano
                                                                                                   SPA BLUE Grand Prince Hotel Hiroshima